THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

08:58 23/11/2020

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Ngày 25/06/2020, VINATRANS DANANG tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên. Tại đây, Đại hội đã ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 .

 

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

02 Hà Nội, Thừa Thiên Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn