THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

02:26 13/05/2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Sáng ngày 11/05/2022, VINATRANS DANANG tiến hành Đại hội cổ đông năm 2022.

Ngày 11/05/2022, Công ty VINATRANS DANANG đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Tại đây, Đại hội đã  tiến hành biểu quyết và thông qua các báo cáo, tờ trình, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội:

Một số hình ảnh tại Đại hội:

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

Lô 8-2 KQH Xuân Phú, TP Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn