THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

10:12 05/05/2022

DANH SÁCH ỨNG CỨ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

1. Hồ sơ đề cử TV HĐQT - Ông  NGUYỄN BÍCH LÂN; Ông NGUYỄN TẤN MÃN; Ông NGUYỄN NGỌC THẮNG chi tiết

2. Hồ sơ đề cử  TV HĐQT - Bà LÊ HOÀNG NHƯ UYÊN chi tiết

3. Hồ sơ đề cử TV HĐQT - Ông VŨ QUỐC BẢO chi tiết

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

Lô 8-2 KQH Xuân Phú, TP Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn