THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

07:49 15/06/2021

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/06/2021

Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản chi tiết

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

Lô 8-2 KQH Xuân Phú, TP Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn