THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

09:51 11/10/2022

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng

Căn cứ công văn số 6697/UBCK-GSĐC ngày 06/10/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung trân trọng thông báo tới các cổ đông và nhà đầu tư về việc trở thành công ty đại chúng của Công ty như sau:

1.    Tên Công ty: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung
2.    Tên tiếng Anh: VINA TRANS DA NANG
3.    Trụ sở chính: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
4.    Số điện thoại: (0236) 3821 240                Số fax: (0236) 3821 310
5.    Website: http://www.vinatransdn.com.vn/ 
6.    Vốn điều lệ hiện nay: 31.500.000.000 đồng
7.    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22/09/2021
8.    Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Tài liệu đính kèm:
1.    Công văn số công văn số 6697/UBCK-GSĐC ngày 06/10/2022 của UBCKNN xem chi tiết tại đây
2.    Bản công bố thông tin về công ty đại chúng xem chi tiết tại đây
3.    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 xem chi tiết tại đây
4.    Điều lệ của Công ty xem chi tiết tại đây 
5.    Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 xem chi tiết tại đây

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

Lô 8-2 KQH Xuân Phú, TP Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn