THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

03:48 23/03/2021

THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Công ty cổ phần giao nhận vận tải Miền Trung thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại Hội Cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2021 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.

Thông tin chi tiết tại đây.

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

Lô 8-2 KQH Xuân Phú, TP Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn