THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo chia cổ tức năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần giao nhận vận tải miền Trung thông báo chia cổ tức năm 2020

Xem thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Sáng ngày 30/03/2021, VINATRANS DANANG tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên.

Xem thêm

THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Công ty cổ phần giao nhận vận tải Miền Trung thông báo về việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.

Xem thêm

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung

Xem thêm

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Ngày 25/06/2020, VINATRANS DANANG tiến hành Đại Hội Cổ Đông thường niên. Tại đây, Đại hội đã ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 .

Xem thêm
Dữ liệu từ dòng 55 đến 61 trên tổng 61

LIÊN HỆ

TRỤ SỞ CHÍNH:

Địa chỉ: 184 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3821240

Fax: 0236 3821310

Email: info@vinatransdn.com.vn

CHI NHÁNH:

HUẾ

Lô 8-2 KQH Xuân Phú, TP Huế.

0234 3848747

0234 3829787

huebr@vinatransdn.com.vn

QUY NHƠN

202-203 Lê Đức Thọ, Quy Nhơn, Bình Định.

0256 3824884 - 0256 3824885

0256 3824886

quynhonbr@vinatransdn.com.vn

HỒ CHÍ MINH

51/10 Giải Phóng, Phường 4, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh.

0918132768

0236 3821310

vphcm@vinatransdn.com.vn